Regen brengt grondwaterpeilen naar grote hoogte

Meppel – In oktober en de eerste helft van november is er veel regen gevallen. De eerste twee weken van november viel er net zoveel als normaal in heel november. Door de grote hoeveelheid neerslag zijn de grondwaterpeilen in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heel hoog voor de tijd van het jaar.

De regen die nu valt of nog gaat vallen, kan daardoor niet meer in de bodem zakken. Daarom voert het waterschap overtollig water af en is het alert om wateroverlast te voorkomen.

De grondwaterpeilen zijn nu al op het niveau dat normaal is voor januari. Dat is een goede uitgangspositie voor een eventuele droge zomer, maar zorgt er ook voor dat de bodem verzadigd is en niet kan worden ingezet als spons om de neerslag die in het natte Nederlandse najaar valt op te vangen.

Meer regen verwacht

Ook de komende week wordt er relatief veel neerslag verwacht. De afgelopen maanden heeft WDODelta de waterstanden al omlaag gebracht om goed voorbereid te zijn op het natte najaar, maar er valt nu zoveel neerslag dat afvoeren van water noodzakelijk is. Zo zorgt het waterschap voor voldoende ruimte in sloten, kanalen en weteringen om de vele neerslag op te kunnen vangen. Daarnaast voert het waterschap regulier maaionderhoud uit in sloten en is het alert op verstopte duikers. Dit zijn buizen onder wegen en dammen die sloten met elkaar verbinden. Hiermee wordt gezorgd voor een goede doorstroming.

Schoonmaak sloten

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ontvangt veel meldingen dat het door de zeer natte omstandigheden niet mogelijk is om met zwaar materiaal het land op te gaan om sloten schoon te maken. Daarom heeft het waterschap de zogeheten slootschouw tot nadere orde uitgesteld. Normaal gesproken moeten eigenaren van sloten, zoals agrariërs en gemeenten, het onderhoud voor 15 november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd, zoals het verwijderen van bladeren, takken en riet. Dit is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

“We merken dat op veel plekken het watersysteem vol begint te lopen en dat afvoer van overtollig water meer moeite vergt”, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. “Op veel plekken is het niet mogelijk om zonder schade toe te brengen aan de ondergrond het onderhoud aan sloten uit te voeren. Ook als waterschap merken we dit. Vanwege het natte weer en de verzadigde bodems hebben ook wij nog niet al onze ‘hoofdsloten’ kunnen schoonmaken. Ondanks de inzet van extra rupskranen.”

Niet reëel

Waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het niet reëel om vast te houden aan de controledatum van 15 november. Eerder gaf het al aan rekening te houden met de planning van agrariërs, loonwerkers en gemeenten. Zij moeten veel werk verzetten in het grote werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Wel roept het eigenaren van sloten op het werk alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Vooral het schoon- en openhouden van duikers vergt hierbij aandacht. Dat zijn buizen onder wegen en dammen door die twee sloten met elkaar verbinden. Verstoppingen kunnen zorgen voor problemen in de doorstroming.

Mochten er in de tussentijd knelpunten ontstaan, dan kan contact worden opgenomen met het waterschap via schouw@wdodelta.nl.

Het bericht Regen brengt grondwaterpeilen naar grote hoogte verscheen eerst op Meppel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!