Terra en Drenthe College mogen fuseren van de minister

Meppel/Hoogeveen – De demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met het voornemen van Terra en Drenthe College om te gaan fuseren. Met de fusie spelen Terra en Drenthe College in op de krimp en de opgaven waar de regio voor staat. Een bundeling van krachten om duurzaam bij te dragen aan het creëren van een vitale regio.

De minister heeft dit besluit genomen op basis van een zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER) die Terra en Drenthe College voor de zomer hebben ingediend en waarin beide instellingen de ambities en effecten van de fusie op medewerkers, onderwijs, leerlingen, studenten en de regio in kaart hebben gebracht. Het besluit van de minister is ingegeven door de wijze waarop de fusie inspeelt op de krimp en bijdraagt aan de regio.

Terra en Drenthe College zijn vanzelfsprekend bijzonder verheugd met dit besluit. Erna Daling, bestuurder Terra: “Dit is zonder twijfel een heel belangrijke stap in het hele fusieproces. Aan de totstandkoming van de FER hebben veel collega’s in beide instellingen hard gewerkt. Het feit dat de minister nu instemming verleent is de kroon op het werk van velen.”

Grote zorgvuldigheid

Arwin Nimis, voorzitter CvB van Drenthe College: “De totstandkoming van de FER is proces geweest dat met grote zorgvuldigheid is uitgevoerd. Samen met stakeholders, medezeggenschappen, vakbonden en medewerkers hebben we de effecten in kaart gebracht. Geweldig dat we nu groen licht hebben om verder te gaan.”

Beide instellingen goed bij elkaar passen als het gaat om verankering in de regio’s, gedeelde onderwijsvisie en visie op samenwerking. Na deze goedkeurende verklaring werken beide instellingen vol energie toe naar een besturenfusie op 1 januari a.s. en op 1 augustus 2024 staat de volledige instellingenfusie gepland.

Behoud schoolnamen

Door de fusie ontstaat één onderwijsinstelling waarbij de namen van de scholen wel gewoon blijven bestaan. Voor leerlingen, studenten, ouders en verzorgers verandert er daarmee in eerste instantie weinig. De nieuwe instelling gaat DCTerra heten, een herkenbare organisatie waarbij de scholen van Drenthe College en Terra duidelijk zichtbaar blijven. De naam voor de nieuwe instelling sluit aan bij wat er is én wat bekend is.

Erna Daling: “Fuseren is voor ons een kansrijke en verstandige keuze. Wij verwachten dat we in gezamenlijkheid beter in kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze regio en een breed onderwijsaanbod in stand kunnen houden. Samen zijn we voor leerlingen, studenten en als werkgever aantrekkelijker, bevorderen we kansengelijkheid en doorstroming van vmbo naar mbo en hbo en spelen we krachtiger in op de opgaven voortvloeiend uit vraagstukken als duurzaamheid en arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan het creëren van een vitale regio.”

Arwin Nimis: “Het traject dat nog voor ons ligt is intensief en uitdagend. We houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte en betrekken waar mogelijk en nodig onze medewerkers, leerlingen, studenten en partners in het instellings- en bedrijfsleven bij dit proces. Zo blijven we met de fusie het verschil maken met ons onderwijs voor onze leerlingen, onze studenten en onze regio.”

Noordelijke regio’s

De fusie past bij het bundelen van krachten in de noordelijke regio’s waarbij gekozen wordt voor samenwerking in plaats van concurrentie. Zo werken Terra, Drenthe College en NHL Stenden al intensief samen en is er de samenwerking tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa College (DNA) waar ook Terra bij aansluit. DNA werkt vanuit een gedeelde koers en verbinding om regionale uitdagingen op te pakken zoals gaswinning, klimaatverandering en een tekort aan vakmensen.

Het onderwijs in de noordelijke regio’s staat voor belangrijke uitdagingen. De grote thema’s zoals de energietransitie en klimaatverandering, een snel veranderende arbeidsmarkt, de demografische krimp en het toenemende belang van om-, na- en bijscholing, vragen om samenwerking.

Het bericht Terra en Drenthe College mogen fuseren van de minister verscheen eerst op Meppel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!