Gemeente Meppel wil verantwoord investeren in de toekomst

Meppel – Het college van Burgemeester en Wethouders ziet de komende jaren kansen om te investeren in de groei van Meppel. Tegelijkertijd zijn maatregelen nodig om de financiële positie van de gemeente verder te versterken. Dat staat in de perspectiefnota die het college presenteert aan de gemeenteraad.

In de perspectiefnota staan de uitgangspunten voor de komende jaren. Daarmee is het ook de opmaat naar de begroting van 2022, de laatste begroting van deze bestuursperiode. Burgemeester Richard Korteland: “We blijven vooruit kijken en willen een stevig fundament neerleggen. Een basis waarmee ook het volgende bestuur verder kan bouwen aan de toekomst van Meppel. Daarbij zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden.”

“Er komen mooie uitdagingen op ons af”, blikt wethouder Robin van Ulzen vooruit. “Er liggen kansen voor Meppel op het gebied van woningbouw, de energietransitie en de ontwikkeling van onze regiofunctie, de binnenstad en bedrijventerreinen.” Wethouder Henk ten Hulscher vult aan: “Investeren in Meppel is nodig om de economische groei te stimuleren en het voorzieningenniveau op peil te houden. Zo blijft Meppel de plek waar je wilt wonen en werken én waar mensen uit de regio willen komen voor zaken en vertier.”

Financieel verantwoord

“Natuurlijk doen we dat op een financieel verantwoorde manier”, zegt Van der Haar. “Daar zit ook de uitdaging, want het is lastig te voorspellen hoe ons huishoudboekje zich gaat ontwikkelen. Het is nog onduidelijk hoeveel inkomsten we de komende jaren krijgen vanuit het gemeentefonds. Ook weten we niet in hoeverre we gecompenseerd worden voor de tekorten in het sociaal domein en wat de financiële effecten van de coronacrisis zullen zijn. Daarbij moeten we serieus een uitgavenstop overwegen als de rijksoverheid ons niet vergoed voor de taken die we er als gemeente bij hebben gekregen.”

Van der Haar voorziet daarom nog een aantal lastige keuzes bij het opstellen van de begroting 2022. “We kunnen een euro maar één keer uitgeven. Dat vraagt om weloverwogen keuzes die bijdragen aan de groei van Meppel én aan het verder verstevigen van onze financiële positie. Het is zaak dat we de kosten in het sociaal domein onder controle te krijgen. En ook op andere beleidsterrein houden we onze uitgaven kritisch tegen het licht.”

Het college heeft er vertrouwen in dat dit in het najaar resulteert in een begroting die past bij de kansen en ambities van Meppel. “We kijken uit naar het goede gesprek met onze gemeenteraad. Samen komen we ongetwijfeld tot de juiste keuzes.” De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op 24 en 25 juni. Daarna stelt het college de begroting voor 2022 op. Deze wordt in het najaar behandeld door de raad.

Het bericht Gemeente Meppel wil verantwoord investeren in de toekomst verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!