Toezicht en handhaving in Drents buitengebied wordt opgevoerd

Assen – Door de coronacrisis is het aantal bezoekers in de Drentse natuurgebieden flink toegenomen.  Omdat niet alle bezoekers zich netjes aan de regels houden, is er bij de organisaties die de natuurterreinen beheren dringend behoefte aan extra toezicht en handhaving. Om dat mogelijk te maken stelt de provincie Drenthe een subsidie van 250.000 euro beschikbaar aan de terreinbeherende organisaties (TBO’s) en Veiligheidszorg Drenthe.

De TBO’s zoals Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten constateren een toenemende druk op de natuurgebieden. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving in de natuurgebieden. Als belangrijkste aandachtspunten noemen zij verstoring door mountainbikers en motorcrossers, loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval. Daarnaast is in toenemende mate sprake van ongepaste en zelfs agressieve reacties wanneer mensen worden aangesproken op hun gedrag.

Meivakantie

De druk is momenteel al hoog en zal, met het mooie weer en de aankomende meivakantie, en zomerperiode steeds meer toenemen. Doordat het steeds drukker is in de natuurgebieden, schiet de huidige inzet op toezicht en handhaving tekort; er is niet voldoende capaciteit om de ontstane drukte goed te kunnen begeleiden. Om die reden stelt de provincie 250.000 euro beschikbaar om het toezicht en de handhaving in natuurgebieden op te schalen. De subsidie wordt gedekt uit de extra middelen die voor coronasteun beschikbaar zijn.

Naast de inzet van de TBO’s is vanuit de politie capaciteit gereserveerd om extra te handhaven in het buitengebied. De provincie zelf is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de zogenaamde Natura 2000-gebieden daar waar het gaat om soorten- en gebiedsbescherming, op basis van de Wet natuurbescherming. Op basis van deze wet vervult de provincie een groene regierol, welke vorm krijgt in de functie van een groene regisseur, die de provincie sinds enige jaren kent. De groene regisseur zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende handhavingspartners. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke informatieavonden, maar ook gerichte handhavingsacties die met elkaar worden uitgevoerd. Mede vanuit deze groene regierol vindt de provincie het van belang dat het toezicht en de handhaving wordt versterkt. De inzet is om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zodat we op een verantwoorde wijze kunnen blijven recreëren in en genieten van de Drentse natuur.

Het bericht Toezicht en handhaving in Drents buitengebied wordt opgevoerd verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!