KC Het Kompas en CSG Dingstede starten tienercollege

Meppel – KC Het Kompas en CSG Dingstede starten in het schooljaar 2021-2022 met Yuniors, een onderwijsvorm die loopt van groep 7 van het PO tot en met het tweede jaar van het VO. Hiermee willen beide scholen de schoolovergang soepeler laten verlopen voor kinderen die op 12-jarige leeftijd in hun persoonlijke ontwikkeling nog niet toe zijn aan de overstap. Yuniors zet in op uitstel van het keuzemoment en optimalisatie van de
schoolloopbaan. Na de zomer start de eerste groep 7 die plaats biedt aan 25 leerlingen.

Nederland is nu wereldwijd één de weinige landen die ervoor kiest om de knip tussen PO en VO al op 12-jarige leeftijd te zetten. In de praktijk zien we dat dit systeem niet voor alle kinderen past. Dit heeft meestal minder te maken met het intrinsieke leervermogen van een kind, maar vooral met oorzaken die te linken zijn aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerstijl, organisatiestructuur en cognitieve vaardigheden. Sommige kinderen krijgen in het huidige systeem niet de kans om zich optimaal te ontwikkelen op deze gebieden en stromen uit naar een ander niveau dan het PO geadviseerd heeft.

Groei individuele persoonlijkheid

Met Yuniors starten KC Het Kompas en CSG Dingstede een onderwijsvorm die naast het reguliere onderwijs meer specifieke aandacht geeft aan de groei van de individuele persoonlijkheid van een kind. Yuniors richt zich op leerlingen waarvan de verwachting bestaat dat ze uiteindelijk in kunnen stromen in TL3 of Havo3. De onderwijsroute duurt vier jaar, waarbij ieder jaar is verdeeld in vijf keer zeven á acht onderwijsweken. Ouders in Meppel, die nu een kind hebben in groep 6 van het primair onderwijs en hun zoon of dochter in aanmerking willen laten komen voor Yuniors, kunnen een kennismakingsgesprek aanvragen via www.yuniors.nl. Ook wordt er op donderdag 29 april een online informatieavond georganiseerd. Binnenkort wordt daar meer over bekend gemaakt.

Ontwikkelingskansen

Reinier van Putten (Leerkracht groep 8 op KC Het Kompas en Coördinator Yuniors): “We zien ieder jaar weer dat de schoolkeuze voor veel kinderen erg spannend is. Vaak wordt een keuze gebaseerd op randzaken zoals bijvoorbeeld de keuze van een vriend/vriendin/klasgenoot. Als leerkracht ben je afhankelijk van toetsresultaten van de afgelopen jaren. Ook is de werkhouding erg belangrijk voor de verwijzing. Sommige kinderen bloeien later op en hebben baat bij een meer geleidelijke overgang. Met Yuniors creëren we voor veel kinderen een andere mogelijkheid om succesvol te kunnen zijn op het niveau dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. Dit doen we door meer tijd te bieden en in te zetten op de behoeften van het individuele kind. Het uitstellen van de keuze voor het VO zal leiden tot een scherper beeld van de eigen ontwikkelingskansen.”

KC Het Kompas is onderdeel van KindPunt, de Meppeler stichting voor onderwijs en opvang in zes kindcentra met een christelijke identiteit. Herman Langhorst (College van Bestuur) geeft aan dat het initiatief voor Yuniors vanuit de stichting volledig gedragen wordt: “Deze ontwikkeling past helemaal bij onze visie waarin we voor ieder kind de mogelijkheid willen realiseren om zijn of haar talenten zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Yuniors is een goede manier om kinderen wat langer de structuur en rust te kunnen bieden die er nodig is om de schoolkeuze te kunnen bepalen. Volgens mij zitten er in elke groep meerdere kinderen waarvoor dit opgaat. Ik denk zelfs dat op den duur alle basisscholen in Nederland een soortgelijk traject als Yuniors gaan aanbieden. In onderwijskringen wordt er al heel lang gesproken over de wens om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs minder onder tijdsdruk te laten plaatsvinden. Ik verwacht dan ook zeker dat hier animo voor is en dat dit voor veel kinderen en hun ouders een welkome aanvulling is op het huidige onderwijsaanbod in Meppel.”

Eerste pilots

Rond 2010 zijn de eerste pilots voor tienerscholen gestart naar aanleiding van advies van de Onderwijsraad om meer maatwerk aan te bieden om de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. Het huidige regeerakkoord steunt het initiatief: “Sommige kinderen zijn meer gebaat bij een meer geleidelijke overgang vanuit het primair naar het voortgezet onderwijs. De 10-14 initiatieven, vaak een samenwerking tussen primair- en voortgezet onderwijs, voorzien in deze behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.”

Het bericht KC Het Kompas en CSG Dingstede starten tienercollege verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!