In 2040 moeten alle gebouwen in Meppel van het aardgas af

Meppel – In 2040 moeten alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af zijn. Die ambitie staat in de ontwerp-transitievisie warmte die B&W hebben vastgesteld. Voor iedere wijk, dorp en bedrijventerrein is in kaart gebracht welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Ook is een routekaart gemaakt wanneer een wijk van start gaat. De gemeente legt de ontwerpvisie nu voor aan haar inwoners.

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Meppel legt de lat nog hoger. In het programma duurzaamheid van de gemeente is de ambitie opgenomen dat alle wijken in 2040 aardgasvrij zijn. Om dat te realiseren wordt een visie opgesteld die beschrijft hoe woningen en gebouwen kunnen overstappen naar een duurzaam alternatief. Het ontwerp daarvan is klaar.

Kansen en mogelijkheden

De ontwerpvisie is tot stand gekomen met inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen. Per wijk, bedrijventerrein, dorp en buitengebied is onderzocht hoe de bebouwing eruit ziet. Hoe oud zijn woningen en gebouwen, staan ze dicht op elkaar of juist ver van elkaar af? Hoe worden panden nu verwarmd en welke technieken zijn in de toekomst het meest geschikt? Ook is gekeken of er slim kan worden aangesloten bij geplande ontwikkelingen in een gebied.

Op basis van deze analyse beschrijft de visie welke oplossingen de voorkeur hebben. Maar definitieve keuzes worden nog gemaakt, zegt wethouder Jaap van der Haar. “Per wijk maken we een uitvoeringsplan. Samen met inwoners stellen we daarin concrete doelen. Zetten we meteen in op een aardgasvrije wijk of kiezen we eerst voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen? Uiteindelijk willen we voor ieder gebied een plan maken dat past bij de mensen die er wonen en werken.”

Routekaart

In de ontwerpvisie is een routekaart opgenomen die aangeeft in welke volgorde wijken en dorpen aan de slag gaan. Voorgesteld wordt om in de Berggierslanden te beginnen. Van der Haar legt uit waarom: “Het is een jonge wijk waar naar verhouding weinig aanpassingen nodig zijn om van het gas af te gaan. Huizen zijn goed geïsoleerd en de komende tien jaar zijn veel CV-ketels aan vervanging toe. Dat is een natuurlijk moment om na te denken over een duurzaam alternatief.”

Dat gestart wordt in de Berggierslanden betekent niet dat er op andere plekken niets gebeurt. Want iedereen kan al maatregelen treffen om het gasverbruik te verminderen. “Je huis isoleren, op elektriciteit koken of slimme warmtesystemen aanschaffen is altijd goed. Deze geen-spijt-maatregelen willen we zoveel mogelijk stimuleren. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan in de warmtetransitie, ook als je iets minder te besteden hebt”, aldus de wethouder.

Kwaliteit boven snelheid

De warmtetransitie is een complexe ontwikkeling die onzekerheden met zich meebrengt. De techniek ontwikkelt zich snel. Maar wat dat voor inwoners achter de voordeur betekent, is nog moeilijk te voorspellen. “We willen flexibel blijven. En we dringen niemand iets op. Wij gaan niet over de portemonnee van inwoners en ondernemers. Maar het is wel belangrijk dat iedereen mee kan praten. Dat gaan we de komende tijd veelvuldig doen en we nemen er de tijd voor. Kwaliteit gaat in Meppel boven snelheid.”

De gemeente legt de ontwerpvisie nu eerst voor aan inwoners en ondernemers. Om te horen wat men van de visie vindt en van de plek die hun dorp of wijk inneemt op de routekaart. Deze inbreng wordt gebruikt om de visie verder aan te scherpen. De bijeenkomsten hierover staan gepland in mei en juni. De definitieve visie wordt dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Het bericht In 2040 moeten alle gebouwen in Meppel van het aardgas af verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!