Forse subsidie ter bescherming van de weidevogels

Assen – Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen € 130.000,– subsidie beschikbaar aan Landschapsbeheer Drenthe voor het beschermen van boerenlandvogels in Drenthe in 2021. Hiermee kan Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met vrijwilligers maatregelen nemen, zoals het uitstellen van maaien, het plaatsen van nestbeschermers en roofdierwerende rasters.

Met deze subsidie worden boeren en andere landeigenaren extra gemotiveerd om mee te doen met het nemen van maatregelen om weidevogels te beschermen. Zij ontvangen namelijk een compensatie voor inkomstenderving.

De regeling maakt onderdeel uit van de totaalaanpak ‘Drentse Boerenlandvogels 2021-2025’. De provincie Drenthe werkt hierin samen met vrijwilligers en veel organisaties in het zogenaamde Ermberaad.  Samenwerking is van groot belang om de boerenlandvogels te beschermen. Dat is hard nodig, want in heel Nederland en ook in Drenthe zijn steeds minder vogels in het open boerenland, zoals bijvoorbeeld de grutto en de patrijs. Samen zorgen de partijen op diverse plekken in Drenthe voor een veilige leefomgeving van de vogels. Denk daarbij aan het uitstellen van het maaien en het aanleggen van plasdrasplekken; natte stukken land waar vogels onder meer voedsel en rust vinden. Ook worden er kruidenrijke stroken gemaakt, die insecten trekken en bovendien beschutting bieden voor jonge vogels tegen roofdieren.

Broedseizoen

De zogenaamde ‘maatwerkregeling’ die Landschapsbeheer Drenthe nu gaat uitvoeren is één van de  maatregelen van het uitvoeringsplan ‘Drentse Boerenlandvogels 2021-2025′. Deze regeling richt zich op de gebieden waar soorten als Grutto, Tureluur, Kievit en de Wulp broeden. Bij het creëren van een veilige leefomgeving hoort ook de preventieve bescherming tegen roofdieren als de vos. Met het uitrasteren van een nest van de Wulp zijn al goede ervaringen opgedaan. Het gaat daarbij niet alleen om het beschermen van het nest met eieren, maar ook om de opgroeiende kuikens te beschermen die de eerste stappen buiten het nest doen. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het broedseizoen is weer begonnen. Het eerste Drentse kievitsei is al gevondenen daarom is het belangrijk dat we al gelijk aan de slag kunnen in het veld”

Het bericht Forse subsidie ter bescherming van de weidevogels verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!