Voorstel voor alternatieve herinrichting Prinsenplein

Meppel – Het college heeft afgelopen dinsdag besloten om de raad voor te stellen niet verder in te zetten op het graven van een gracht op het Prinsenplein. Op basis van het definitieve MKBA rapport stelt het college vast dat het terugbrengen van de gracht onvoldoende economische potentie met zich meebrengt. Het college stelt de raad voor om een alternatief herinrichtingsplan voor het plein te ontwikkelen. Het college wil hierbij oog houden voor de positieve effecten die uit de MKBA naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad spreekt waarschijnlijk eind maart over dit onderwerp.

Het al dan niet heropenen van grachten in de binnenstad is een thema dat regelmatig aandacht heeft in Meppel. Om hierover een weloverwogen besluit te kunnen nemen, gaf het college een extern bureau opdracht voor het uitvoeren van een maatschappelijke kosten en baten analyes (MKBA). Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek heeft het college nu voorstellen voor het vervolg gedaan aan de raad.

Geen gracht opengraven

Dat het college voorstelt om niet de gracht open te graven, wil niet zeggen dat het college niets wil veranderen aan het Prinsenplein. Doordat de parkeerfunctie op het Prinsenplein op korte termijn zal verdwijnen, vindt het college het belangrijk om het plein een nieuwe look met frisse uitstraling te geven die past bij deze nieuwe autoluwe situatie. Het college stelt de raad voor om bij aanpassingen van het plein de positieve effecten uit de MKBA mee te nemen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van (stads)groen en oog te houden voor het cultuurhistorisch verleden. “Ik ben er van overtuigd dat we met een dergelijke alternatieve vorm van herinrichting de belevingswaarde van het plein voor onze inwoners en bezoekers kunnen vergroten”, aldus wethouder Van Ulzen.

Begin december vorig jaar werd het concept MKBA rapport (digitaal) gepresenteerd. Omdat het stellen van vragen zoals bij een fysieke voorlichtingsavond niet mogelijk was, werden Meppelers in de gelegenheid gesteld om hun vragen of reacties op het rapport in te sturen. Vanuit de Meppeler samenleving zijn een beperkt aantal reacties en vragen binnen gekomen. De reacties hebben niet geleid tot inhoudelijke wijziging van de uitkomsten, wel zijn een aantal onderdelen van het rapport van een nadere toelichting voorzien.

Het bericht Voorstel voor alternatieve herinrichting Prinsenplein verscheen eerst op Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor De Café La Porte Nieuwsbrief!